เปรียบเทียบความแตกต่าง ราคาน้ำมันวันนี้กับเมื่อปีที่แล้ว

หลังจากที่ผู้ค้าน้ำมันพีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้ประกาศปรับขึ้น-ลงราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงแพงอยู่ สำหรับการขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ โดยราคาขายปลีกล่าสุดวันที่ 12 ก.ค.65 จะเป็นดังนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.05 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 39.78 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 38.94 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.44 บาท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 49.36 บาท

ในขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันแต่เป็นปี 2564 หรือเมื่อ 1 ปีที่แล้ว จะพบว่าราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยทีเดียว โดยพบว่า

ราคาเมื่อวันที่ 13 ก.ค.64

กลุ่มเบนซิน

เบนซิน ลิตรละ 37.16 บาท

พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.48 บาท

E20 ลิตรละ 28.24 บาท

E85 ลิตรละ 22.94 บาท

กลุ่มดีเซล

พรีเมียมดีเซล B7 ลิตรละ 34.06 บาท

ดีเซล B7 ลิตรละ 29.29 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 26.04 บาท

user 5

user 5